Sản phẩm của phần mềm MKT

Chúng tôi cam kết giúp bạn cùng doanh nghiệp của bạn tiếp cận

hàng triệu khách hàng trên mọi nền tảng mạng xã hội

Phần mềm MKT Care

Phần mềm nuôi nick Facebook tự động, tương tác Facebook tự động chất lượng, bán hàng hiệu quả, tối ưu chi phí.

Phần mềm MKT Viral

Phần mềm auto đăng bài Facebook, số lượng lớn. Giúp quảng cáo bán hàng, tiếp cận khách hàng tiềm năng, uy tín.

Phần mềm MKT Data

Phần mềm tổng hợp data khách hàng tiềm năng trên Facebook tốt nhất thị trường. Hỗ trợ tăng doanh thu bán hàng.

Phần mềm MKT Tube

Phần mềm nuôi nick Youtube tự động, tương tác video Youtube tự động chất lượng, bán hàng hiệu quả.

Phần mềm MKT Telegram

Phần mềm MKT Telegram

Phần mềm tương tác tài khoản nick Telegram tự động chất lượng, nâng cao hiệu quả, tối ưu hóa chi phí.

Phần mềm MKT BĐS

Phần mềm nuôi nick Facebook BĐS tự động, tương tác trên các group BĐS tự động nâng cao hiệu quả bán hàng.

Phần mềm MKT Market

Phần mềm đăng bài trên Marketplace tự động, hỗ trợ quản lý tài khoản với số lượng lớn

0332.252.728